XIAN HUI COATING LTD.
Address: No.18, Ln. 151, Donglai Rd., Hemei Township, Changhua County 508, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-4-7368596
FAX: 886-4-7368598
Cell Phone: 886-987002927
Est. Year: 1986 Employees: 5
Chief Executive Officer: Jian Xian Xie
Board Chairman: Jian Xian Xie
General Manager: Ming Ben Lin
Sales Manager: Jian Liang Zhen
Products:
Metal Coating, Plastic Coating, Carbon Fiber Coating, Ceramic Coating, Special Coating, Plating Coating, Extinction Coating, Acrylic Resin Coating, Epoxy Resin Coating.
Business Express